MērķiRV2 (no 2014)Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots20102011201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Nometnēs iesaistīto bērnu un jauniešu skaitsRD IKSD---13.614.512.714.2-Pieaug18PADX > Y
2Brīvā laika centru apmeklējumu skaitsRD IKSD6.8--137.0138.7131.6119.6-Pieaug115PADX > Y
3Jauniešu neformālās izglītības programmās iesaistīto jauniešu skaitsRD IKSD--31051544180417871319-Pieaug5 000PADX > Y
4Atbalstīto jauniešu un jaunatnes organizāciju projektu skaitsRD IKSD--3138375351-Pieaug60PADX > Y