MērķiM8 (no 2010.)Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots20042005200620072008200920102011201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1IKP Rīgā (faktiskajās cenās, tūkstošos LVL)CSP432146651908866174398811443288402166928266---------Vienmērīgi pieaugPADNo 2007. gada saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas jaunās versijas NACE 2.red.datiX > Y
2IKP uz vienu iedzīvotāju, LVLCSP58927114851611271123619762---------PieaugPADNo 2007. gada saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas jaunās versijas NACE 2.red.datiX > Y
3Ekonomiskās aktivitātes līmenis (Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji (15-74))CSP403.3397.9404.9409.8412.8401.8---------PieaugPADX > Y
4Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību skaits (komersanti (individuālie komersanti un komercsabiedrības), pašnodarbinātas personas, zemnieku un zvejnieku saimniecības)CSP38080405734444548569497245070052412--------PieaugPADX > Y
5Ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības uz 1000 iedzīvotājiemCSP51.955.661.367.269.370.775--------PieaugPADX > Y
6Pašnodarbināto personu un individuālo komersantu skaitsCSP9461100361175813142119191327713277--------PieaugPADX > Y
7Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto, LVLCSP237280347452542529509532-------PieaugPADX > Y
8Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto, LVLCSP168199247322393389359375-------PieaugPADX > Y
9Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto, pret iztikas minimumu LatvijāCSP1.71.892.112.422.452.312.162.16------RPIAS 3PieaugPADX > Y
10Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenisCSP68.467.769.470.872.170.969.468.6-------Stabils, pieaugPADX > Y
11Reģistrētā bezdarba līmenis, gada beigās, %NVA4.54.43.83.15.212.19.97.8-------NepieaugPADX < Y
12Sieviešu īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku skaitā, gada sākumāNVA63.162.864.664.865.152.656.957.1-------Jāvērtē kontekstā ar kopējo bezdarbnieku skaituPADX < Y
13Džini koeficientsCSP35.138.333.135.634.934.935.2-------RPIAS 0,3SamazināsPADX < Y