MērķiM7 (no 2010.)Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots20042005200620072008200920102011201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Kopējā pievienotā vērtība, (faktiskās cenās, tūkst. LVL)CSP387242146008445416425717046879318976252063---------PieaugPADX > Y
2IKP pieaugums,%, pret iepriekšējo gaduCSP20.420.118.931.48.9-21.6---------Stabils- pieaugPADNo 2007. gada saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas jaunās versijas NACE 2.red.datiX > Y
3Darbaspēka produktivitāte (pievienotā vērtība/strādājošo skaits) tūkst. LsCSP10.712.614.2118.3920.8418.76---------PieaugPADX > Y