MērķiM6 (no 2010.)Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots20042005200620072008200920102011201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Sociālo pakalpojumu saņēmēju vērtējums par sociālo problēmu risināšanu pilsētāRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja/SKDS---38.945.2-36.6-50.8-----Pozitīvs vērtējums pārsniedz negatīvo, %Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPADX > Y
2Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitāteRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja/SKDS---34.845.9-36.2-50.4------Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPADX > Y
3Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamībaRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja/SKDS---41.848.9-37.7-51.6------Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPADX > Y
4Mājas aprūpē aprūpējamo personu skaits kopāRD Labklājības departamenta dati15971948236941473946394238714678------RPIAS 90%Samazinās, vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)RD Labklājības departamenta datiX < Y
5Dienas aprūpes centros aprūpēto iedzīvotāju skaitsRD Labklājības departamenta dati7327899118852578267626282483------RPIAS 90%Samazinās, vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)RD Labklājības departamenta datiX < Y
6Krīzes centros pakalpojumu saņēmēju skaitsRD Labklājības departamenta dati134163298348300353500509------RPIAS 90%Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)RD Labklājības departamenta datiX > Y
7Iemītnieku skaits bērnu-bāreņu sociālās aprūpes centros un pašvaldības bērnu namos gada sākumāRD Labklājības departamenta dati979944926739746635627597------RPIAS 90%Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)RD Labklājības departamenta datiX < Y
8Iemītnieku skaits specializētos bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centros gada sākumāRD Labklājības departamenta dati82848276----------RPIAS 90%Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)RD Labklājības departamenta datiX < Y
9Iemītnieku skaits veco ļaužu un personu ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem pansionātos un specializētos sociālās aprūpes un rehabilitācijas valsts centros gada sākumāRD Labklājības departamenta dati14241324154815851641166417301795------RPIAS 90%Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)RD Labklājības departamenta datiX > Y
10Personas, kuras izmantojušas patversmes/naktspatversmes pakalpojumusRD Labklājības departamenta dati17162019227222621949259731823289------RPIAS 90%Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)RD Labklājības departamenta datiX < Y
11Zupas virtuvēs izsniegto porciju skaitsLabklājībs departaments--370679689411305493300155503141032------RPIAS 90%Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)RD Labklājības departamenta datiX > Y