MērķiM5 (no 2010.)Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots20042005200620072008200920102011201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Mājsaimniecības rīcībā esošais ienākums (vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, LVL)CSP135.24146.12201.03285.48309.37260.81246.38--------PieaugPADX > Y
2Vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli, attiecībā pret iztikas minimumu valstīCSP1.371.391.722.151.841.551.48-------RPIAS 2,5PieaugPADX > Y
3Mājsaimniecības patēriņa izdevumu struktūra (kopā) % -Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni - Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais - Veselība - Transports - SakariCSP62.160.560.358.658.762.363.264.7-------SamazināsPADX < Y
4Dabiskais pieaugums uz 1000 iedzīvotājiemCSP-4.2-3.8-3.7-3.2-2.2-2.5-3.5-3.8------RPIAS -2PieaugPADX > Y
5Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums sievietēmCSP77.877.476.876.5----------RPIAS 79PieaugPADNo 2008. gada netiek apkopoti dati par jaundzimušo vidējo paredzamo mūža ilgumu teritoriālā dalījumā. Dati sniegti par Latviju.X > Y
6Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums vīriešiemCSP67.967.466.5566.62----------RPIAS 70PieaugPADNo 2008. gada netiek apkopoti dati par jaundzimušo vidējo paredzamo mūža ilgumu teritoriālā dalījumā. Dati sniegti par Latviju.X > Y
7Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzīvi dzimušajiemCSP6.165.26.25.16.15.05.0------RPIAS 4SamazināsPADX < Y
8Iedzīvotāju īpatsvars, kas vērtē savu veselības stāvokli kā ļoti labu un labuCSP-35.944.042.744.949.5---------PieaugPADX > Y
9Iedzīvotāju īpatsvars, kas vērtē savu veselības stāvokli kā sliktu un ļoti sliktuCSP-20.217.816.315.514.3---------SamazināsPADX < Y
10Saslimstība ar narkotisko un psihisko vielu atkarību - gada laikā ņemti uzskaitē ar pirmoreiz dzīvē noteiktu diagnoziCSP85103125208201102---------SamazināsPADX < Y
11Saslimstība ar narkotisko un psihisko vielu atkarību - gada laikā ņemti uzskaitē ar pirmoreiz dzīvē noteiktu diagnozi uz 100 000 iedzīvotājiemCSP11.614.117.228.928.114.4---------SamazināsPADX < Y
12Saslimstība ar narkotisko un psihisko vielu atkarību - gada beigās uzskaitē esošo personu skaitsCSP143012191336153617311765---------SamazināsPADX < Y
13Saslimstība ar narkotisko un psihisko vielu atkarību - gada beigās uzskaitē esošo personu skaits uz 100 000 iedzīvotājiemCSP195.4167.5184.9214.1242.7249.9261.0251.1-------SamazināsPADX < Y
14Saslimstība ar alkoholismu - gada laikā ņemti uzskaitē ar pirmoreiz dzīvē noteiktu diagnoziCSP98891711331060886583---------SamazināsPADX < Y
15Saslimstība ar alkoholismu - uz 100 000 iedzīvotājiemCSP134.7125.7156.3147.2123.982.1---------SamazināsPADX < Y
16Saslimstība ar alkoholismu - gada beigās uzskaitē esošo personu skaitsCSP498552895831600258965161---------SamazināsPADX < Y
17HIV inficēšanās gadījumu skaits (uz 100 000 iedzīvotājiem)CSP32.627.530.335.131.525.224.931.4------RPIAS 16SamazināsPADX < Y
18Nāves gadījumi, kuru cēlonis ir asinsrites (sirds un asinsvadu) slimības, uz 100 000 iedzīvotājiemCSP/ Slimību profilakses un kontroles centrs749.3714.8743757.2705.5655.2677.8707.7------RPIAS 700SamazināsPADX < Y
19Nāves gadījumi, kuru cēlonis ir ļaundabīgi audzēji, uz 100 000 iedzīvotājiemCSP264.6268.1272.8260.7263---------RPIAS 240SamazināsCSPX < Y
20Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkolozi - slimnieku skaits ar pirmoreiz noteiktu diagnoziCSP429377378347305263---------SamazināsPADX < Y
21Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkolozi - uz 100 000 iedzīvotājiemCSP58.551.752.148.242.637.1---------SamazināsPADX < Y
22Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkolozi - gada beigās uzskaitē esošo personu skaitsCSP617569462443373331---------SamazināsPADX < Y
23Mājsaimniecības vidējais lielums (mājsaimniecības locekļu vidējais skaits)CSP2.42.382.422.382.392.352.42.4------RPIAS 3PieaugPADX > Y
24Vidējais bērnu skaits mājsaimniecībāCSP0.410.390.390.390.380.40.40.4-------Pieaug, nav zemāks par vidējo LatvijāPADX > Y
25Dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiemCSP9.19.710.31111.310,110.29.99.6-----RPIAS 12PieaugPADNo 2011. gada dzimušo skaits pārrēķināts saskaņā ar tautas skaitīšanas rezultātiemX > Y
26Mājsaimniecību, kas sastāv no viena pieaugušā ar bērniem, īpatsvars (% no mājsaimniecību kopskaita)CSP3.83.74.54.63.63.64.03.8-------Samazinās uz mājsaimniecību, kas sastāv no diviem pieaugušajiem ar bērnu, rēķinaPADX < Y
27Mājsaimniecību, kas sastāv no vienas personas, īpatsvars (% no mājsaimniecību kopskaita)CSP24.825.923.526.230.230.531.230.7-------Samazinās uz mājsaimniecību locekļu skaita pieauguma rēķinaPADX < Y
28Reģistrēto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiemCSP5.36.27.27.36.04.84.55.5-------PieaugPADX > Y
29Šķirto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiemCSP2.733.63.53.02.52.4--------SamazināsPADNo 2011. gada netiek apkopoti šķirto laulību statistikas rādītāji teritoriālā griezumā.X < Y