MērķiM13 (līdz 2009.)Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskā transporta pieejamību %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---7478-Pozitīvs vērtējums pārsniedz negatīvo, %Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2Iedzīvotāju vērtējums par gājēju infrastruktūras (ielas, pārejas utt.) kvalitāti pilsētā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---5244-Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---5959-Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y