MērķiM17 (līdz 2009.)Efektīvas pārvaldes pilsēta
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju apmierinātība ar Rīgu, kā vietu, kur dzīvot un strādāt, kopumā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---85,5084,80--Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---48,8039,80--Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pašvaldības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---19,215,80-Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Iedzīvotāju apmierinātība ar iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---23,418,0--Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
5Iedzīvotāju apmierinātība ar iespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---15,013,6--Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
6Pilsoņu īpatsvars %Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde60,76163,666,267,668,7PieaugPieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
7Pilsoņu skaitsPilsonības un migrācijas lietu pārvalde446613462560478256485121489486-PieaugPieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
8Sieviešu īpatsvars pilsētas deputātu kopskaitā %Rīgas dome---21,67-16,67PieaugPieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y