MērķiM16 (līdz 2009.)Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju apmierinātība ar mājokļu piedāvājumu Rīgas pilsētā kopumā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---40,333,5-"Pozitīvais vērtējums pārsniedz negatīvo, %"Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2Iedzīvotāju apmierinātība ar mājokļu kvalitāti Rīgas pilsētā kopumā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---36,130,4-"Pozitīvais vērtējums pārsniedz negatīvo,%"Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju, m2CSP22,923,424,225,025,525,7"RPIAS 26"PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Mājsaimniecību īpatsvars, kam mājoklis savā privātā īpašumā, %Centrālās statistikas pārvalde / Mājsaimniecības būdžeta pētījums76,579,1----PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
5Mājokļa labiekārtotība ar aukstā ūdens padevi, %Centrālās statistikas pārvalde / Mājsaimniecības būdžeta pētījums99,399,6----100%PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
6Mājokļa labiekārtotība ar kanalizāciju, %Centrālās statistikas pārvalde / Mājsaimniecības būdžeta pētījums99,399,4----100%PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
7Mājokļa labiekārtotība ar tualeti ar klozetpodu, %Centrālās statistikas pārvalde / Mājsaimniecības būdžeta pētījums91,292,1----100%PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
8Mājokļa labiekārtotība ar elektrību, %Centrālās statistikas pārvalde / Mājsaimniecības būdžeta pētījums99,9100,0----100%PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y