MērķiM14 (līdz 2009.)Tīra un zaļa pilsēta
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju viedoklis par pilsētas tīrību %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---64,960,6-Pozitīvs vērtējums pārsniedz negatīvo, %Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2Iedzīvotāju vērtējums par kanalizācijas pieejamība mājvietā (vai mājoklis pieslēgts centrālajai notekūdeņu sistēmai) %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---84,182,8--Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Iedzīvotāju vērtējums par trokšņu līmeni mikrorajonā naktī %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---67,570,5--Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsRīgas domes Vides departamentsX > Y
4Iedzīvotāju vērtējums par trokšņu līmeni mikrorajonā dienā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---68,867,9--Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsRīgas domes Vides departamentsX > Y
5Iedzīvotāju vērtējums par gaisa kvalitāti mikrorajonā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---67,663,8-NepārsniedzPozitīvā vērtējuma % paaugstināsVides departamentsX > Y
6Iedzīvotāju vērtējums par dzeramā ūdens kvalitāti dzīvesvietā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---65,057,4-SamazināsPozitīvā vērtējuma % paaugstināsVides departamentsX > Y
7Iedzīvotāju viedoklis par dabas vides daudzumu un kvalitātiRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja---76,669,3-Pozitīvs vērtējums pārsniedz negatīvo, %Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
8Gaisa kvalitāte pilsētā: Reižu skaits, kad tiek pārsniegta direktīvā pieļaujamā robežvērtība piesārņojumam ar cietajām daļiņām PM10Rīgas domes Vides departaments13996167146132--NepārsniedzRīgas domes Vides departaments2005. gadā ir aptuvens rādītājs jo, mērījumu aparāti nestrādāja pilnu gaduX < Y
9Līdzsvarota zemes lietošana pilsētā: Aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars (%); 5 dabas liegumi un Piejūras dabas parks)Rīgas domes Vides departaments6,076,076,076,07---SaglabājasRīgas domes Vides departamentsX > Y
10Sašķiroto atkritumu daudzums (tūkst.t.)Rīgas domes Vides departaments26 54028 44724 1822426424375--PalielināsRīgas domes Vides departamentsX > Y