MērķiM11 (līdz 2009.)Daudzveidīga un augoša ekonomika
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1IKP Rīgā (faktiskajās cenās, tūkstošos LVL)CSP4321466519088661743988036228---Vienmērīgi pieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2IKP uz vienu iedzīvotāju, LVLCSP5 8927 114851611123---PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Ekonomiskās aktivitātes līmenisCSP403,3397,9404,9409,8412,8--PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību skaitsCSP38080 40573444454856948180--PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeietilpst (komersanti (individuālie komersanti un komercsabiedrības), pašnodarbinātas personas, zemnieku un zvejnieku saimniecības)X > Y
5Ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības uz 1000 iedzīvotājiemCSP52566167,267,16--PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
6Pašnodarbināto personu un individuālo komersantu skaitsCSP946110036117581314211805--PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y