MērķiM9 (līdz 2009.)Informēta sabiedrība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības informācijas pieejamību %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---32,629,3-Pozitīvs vērtējums pārsniedz negatīvo, %Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2Interneta pieslēgums mājsaimniecībās %CSP21,242,352,660,460,464,4-PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Interneta lietošana uzņēmumos, % no uzņēmumu kopskaitaCSP5247,053,7-64,6--PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Biedrību un nodibinājumu skaitsCSP1 9732 1592 47324812595--PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y