MērķiM8 (līdz 2009.)Kūltūru cienoša un garīgi bagāta sabiedrība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots20042005200620072008200920102011201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar Kultūras pasākumiem Rīgā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---78,276,2---------Pozitīvs vērtējums pārsniedz negatīvo, %Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2Iespējas iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) bērniemRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja---48,150,5----------Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Iespējas iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) pieaugušajiem %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---40,844,6----------Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Teātru darbības rādītāji – apmeklētāju skaits, tūkstošosCSP560659640728754675--------"RPIAS 300"PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
5Muzeju darbības rādītāji – apmeklētāju skaits, tūkstošosCSP8261 0051 0261 2081291---------"RPIAS 350"PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
6Bibliotēku darbības rādītāji - lasītāju skaits, tūkstošosCSP160167162178176---------"RPIAS 180 tūkstoši"Vērtē kontekstā ar citiem rādītājiem – internets, m/s budžetiPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
7Mājsaimniecību izdevumi atpūtai un kultūrai %CSP7,389,29,39,7----------PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y