MērķiM7 (līdz 2009.)Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju vērtējums par sociālo problēmu risināšanu pilsētā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---38,945,2-Pozitīvs vērtējums pārsniedz negatīvo, %Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvalde  
2Sociālo pakalpojumu saņēmēju vērtējums par sociālo aprūpi pilsētā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---38,347,40-Pozitīvs vērtējums pārsniedz negatīvo, %Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvalde  
3Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitāte %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---34,845,9--Pozitīvā vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamība %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---41,848,9--Pozitīvā vērtējuma % paaugstinās-X > Y
5Mājas aprūpē aprūpējamo personu skaits kopāRD Labklājības departamenta dati159719482369414739463942"RPIAS 90%"Samazinās, vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)Labklājības departamentsX < Y
6Dienas aprūpes centros aprūpēto iedzīvotāju skaitsRD Labklājības departamenta dati73278991188525782676"RPIAS 90%"Samazinās, vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)Labklājības departamentsX < Y
7Krīzes centros pakalpojumu saņēmēju skaitsRD Labklājības departamenta dati134163298348300353"RPIAS 90%"Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)Labklājības departamentsX < Y
8Iemītnieku skaits bērnu-bāreņu sociālās aprūpes centros un pašvaldības bērnu namos gada sākumāRD Labklājības departamenta dati CSP979944926739746635"RPIAS 90%"Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)Labklājības departamentsX < Y
9Iemītnieku skaits specializētos bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centros gada sākumāRD Labklājības departamenta dati CSP82848276--"RPIAS 90%"Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)Labklājības departamentsX < Y
10Iemītnieku skaits veco ļaužu un personu ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem pansionātos un specializētos sociālās aprūpes un rehabilitācijas valsts centros gada sākumāCSP/Sociālās palīdzības pārvalde142413241548158516411687"RPIAS 90%"Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)Labklājības departamentsX > Y
11Personas, kuras izmantojušas patversmes/naktspatversmes pakalpojumusRD Labklājības departamenta dati171620192272226219492597"RPIAS 90%"Vērtē kontekstā ar vajadzību (īpatsvars pret vajadzību)Labklājības departamentsX < Y