MērķiM5 (līdz 2009.)Veselīga un aktīva sabiedrība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Dabiskais pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem (-)CSP4,23,83,73,22,2-RPIAS -2PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
2Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums sievietēmCSP77,877,476,876,577,9-RPIAS 79PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums vīriešiemCSP67,967,466,5566,6267,2-RPIAS 70PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzīvi dzimušajiemCSP6,165,26,25,1-RPIAS 4SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
5Iedzīvotāju īpatsvars, kas vērtē savu veselības stāvokli kā ļoti labu un labu %CSP38,635,944,042,744,949,5-PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
6Iedzīvotāju īpatsvars, kas vērtē savu veselības stāvokli kā sliktu un ļoti sliktu %CSP12,920,017,816,315,514,3-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
7Saslimstība ar narkotisko un psihisko vielu atkarību - gada laikā ņemti uzskaitē ar pirmoreiz dzīvē noteiktu diagnoziVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra85103125208201102-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
8Saslimstība ar narkotisko un psihisko vielu atkarību - uz 100 000 iedzīvotājiemVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra11,614,117,228,928,114,4-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
9Saslimstība ar narkotisko un psihisko vielu atkarību - gada beigās uzskaitē esošo personu skaitsVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra143012191336153617311765-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
10Saslimstība ar narkotisko un psihisko vielu atkarību - uz 100 000 iedzīvotājiemVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra195,4167,5184,9214,1242,7249,9-SamazināsRD Izglītības departamentsgada beigās uzskaitē esošo personu skaitsX < Y
11Saslimstība ar alkoholismu - gada laikā ņemti uzskaitē ar pirmoreiz dzīvē noteiktu diagnoziVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra988 91711331060886583-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
12Saslimstība ar alkoholismu - uz 100 000 iedzīvotājiemVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra134,7125,7156,3147,2123,982,1-SamazināsPAD Ekonomikas pārvalde- gada laikā ņemti uzskaitē ar pirmoreiz dzīvē noteiktu diagnoziX < Y
13Saslimstība ar alkoholismu - gada beigās uzskaitē esošo personu skaitsVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra498552895831600258965161-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
14HIV inficēšanās gadījumu skaits (uz 100 000 iedzīvotājiem)Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra32,627,530,335,131,525,1"RPIAS 16"SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
15Nāves gadījumi, kuru cēlonis ir asinsrites (sirds un asinsvadu) slimības, uz 100 000 iedzīvotājiemVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra749,3714,8743757,2705,5-"RPIAS 700"SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
16Nāves gadījumi, kuru cēlonis ir ļaundabīgi audzēji, uz 100 000 iedzīvotājiemVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra264,6268,1272,8260,7263,0-"RPIAS 240"SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
17Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkulozi - slimnieku skaits ar pirmoreiz noteiktu diagnoziVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra429377378347305263-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
18Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkulozi - uz slimnieku skaits ar pirmoreiz noteiktu diagnozi uz 100 000 iedzīvotājuVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra58,551,752,148,242,637,1-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
19Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkulozi - gada beigās uzskaitē esošo personu skaitsVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra617569462443373331-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
20Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkulozi - gada beigās uzskaitē esošo personu skaits uz 100 000 iedzīvotājuVeselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra84,378,263,961,852,246,9-SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y