MērķiM4 (līdz 2009.)Nodrošināta sabiedrība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Mājsaimniecības rīcībā esošais ienākums (vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, LVL)CSP135,24146,12201,03285,48309,37--PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2Vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli, attiecībā pret iztikas minimumu valstīCSP1,371,391,722,151,84-RPIAS 2,5PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto, LVLCSP237280347452542529-PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto, LVLCSP168199247322393389-PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
5Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto, pret iztikas minimumu LatvijāCSP1,71,892,112,432,452,31RPIAS 3PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
6Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenisCSP68,467,769,470,872,170,9-Stabils, pieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
7Reģistrētā bezdarba līmenis, vidēji gadā, %Nodarbinātības valsts aģentūra4,54,43,83,15,212,1-NepieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
8Sieviešu īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku skaitā, gada sākumāNodarbinātības valst aģentūra63,162,864,664,865,152,6-Jāvērtē kontekstā ar kopējo bezdarbnieku skaituPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
9Džini koeficientsCSP0.3310.3830.330.36--RPIAS 0,3SamazināsPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y
10Mājsaimniecības patēriņa izdevumu struktūra (kopā)%: -Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni -Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais -Veselība -Transports -SakariCSP62,160,560,358,658,7--samazināsPAD Ekonomikas pārvaldevidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesīX < Y