MērķiPM3 (līdz 2009.)Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots200420052006200720082009Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju skaits (gada sākumā)CSP735 241731 762727 578722 485717 371713016RPIAS 710 000Samazināšanās temps palēnināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
2Apbūvētās vides kvalitāte Rīgā kopumā %----64,7052,60--Pozitīva vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
3Apbūvētās vides kvalitāte savā mikrorajonā %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja---53,6051,50--Pozitīva vērtējuma % paaugstināsPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
4Iedzīvotāju blīvums uz visu Rīgas teritorijuCSP2393,423822368,42353,42367,62353,2-PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
5Iedzīvotāju blīvums uz sauszemes teritorijuCSP (aprēķini PAD)2 8572 8442 8282 8082 788--PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX > Y
6Migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem (-)CSP-1,93,353,943,9-RPIAS 2PieaugPAD Ekonomikas pārvaldeX < Y