Vides pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas iedzīvotāju aptauja Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāns Pilsētvide M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta Download file
Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Pētījuma „Eiropas Komisijas iniciatīvas JESSICA ieviešanas iespēju Rīgas domes pilsētvides attīstības un atjaunošanas projektu īstenošanai izvērtēšana” gala ziņojums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Ziņojums „Par graustiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Sarkandaugavas upes vecās gultnes daļas teritorijas ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas potenciāla novērtējums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Grunts un gruntsūdens kvalitātes izpētes un kompleksas ģeotehniskās izpētes izstrāde Skanstes apkaimē Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra daļā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Gājēju un velosatiksmes plūsmu novērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” esošo un piekrītošo brīvo zemesgabalu attīstības projektu izstrādāšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Laivinieku ielas no Jaunciema gatves līdz Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi un satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga – Skulte izbūves skiču projekts Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Anniņmuižas bulvāra un Anniņmuižas ielas savienojuma posmā no Jūrmalas gatves līdz Jūrkalnes ielai priekšizpētes projekts Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Atkritumu izgāztuves Bukaišu ielā risku novērtējums Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Renovējamo piestātņu, mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, apsekošana un izpēte Juglas kanālā Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti

Lapas

A A A
teksta versija
A A A