Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Rīgas pilsētas robežās ierīkoto novērojumu un izpētes urbumu stāvokļa novērtējums Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Smalko daļiņu PM10 sastāva un morfoloģijas analīze un zonējuma kartes izstrāde Rīgai Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas koku izpēte Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
„Priekšlikumi Rīgas brīvostas tematiskajam plānojumam: plānošanas risinājumi Rīgas brīvostas teritorijai, kas īstenojami ar teritorijas plānošanas instrumentiem” Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīcības plāns Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīze Ekonomika PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte Download file
Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritorijās un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde - īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējums Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas iedzīvotāju aptauja Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāns Pilsētvide M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A