Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Pārskats par veiktajiem magnetometrijas pētījumiem Miltiņpungas ietekas akvatorijā un tās piekrastes apsekošanu nelikumīgu kanalizācijas izvadu meklēšanā un identifikācijā Pilsētvide, Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Izvērtējums par Rīgas pilsētas konkurētspējas determinantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā Ekonomika PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāns, 2014 Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plāns, 2015 Satiksme un transports PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija Download file
Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem Pilsētas pārvaldība RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrāde Pilsētvide PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte Download file
Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis Download file
Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.–2020.gadam Vide RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana Download file
Ārzemju tūristu patērētājuzvedība Rīgā, 2014 Tūrisms RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums Download file
Piesārņojuma izpēte Sarkandaugavas kanālā Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Rīgas pilsētas robežās ierīkoto novērojumu un izpētes urbumu stāvokļa novērtējums Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Smalko daļiņu PM10 sastāva un morfoloģijas analīze un zonējuma kartes izstrāde Rīgai Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas koku izpēte Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
„Priekšlikumi Rīgas brīvostas tematiskajam plānojumam: plānošanas risinājumi Rīgas brīvostas teritorijai, kas īstenojami ar teritorijas plānošanas instrumentiem” Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A