Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Investīciju plūsmas pētījums Rīgas pilsētā Finanses PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Apkaimju ekonomiski – ģeogrāfiskā apraksta izstrādāšana Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Nekustamā īpašuma tendenču novērtēšana apkaimju griezumā Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Apkaimju informatīvi, statistiski analītiskās (AISA) sistēmā iekļaujamo datu audits Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Kundziņsalas dzīvojamo teritoriju kompensācijas modeļa izstrādes juridiskais pamatojums Pilsētvide, Sociālie procesi PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Vienreizējās maksas pilsētas infrastruktūras attīstībai atbilstība LR normatīvo aktu prasībām Ekonomika, Infrastruktūra M11 Daudzveidīga un augoša ekonomika
Demogrāfiskā situācija un attīstības prognozes Iedzīvotāji M6 Ģimeniska sabiedrība Download file
Vispārējā Rīgas ekonomiskā attīstība Ekonomika PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Esošās situācijas izpēte Rīgā Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
„Par Rīgas pilsētas pašvaldībai optimālāko un izdevīgāko risku samazināšanas un pārvietošanas modeļu noteikšanu” Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
“Rīgas pašvaldības finanšu kapacitātes investīciju projektu finansēšanai novērtēšana” Finanses M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīgas pilsētas teritoriāli ekonomiskā analīze Ekonomika, Pilsētvide M11 Daudzveidīga un augoša ekonomika
Nekustamā īpašuma tirgus attīstības procesi un to ietekme uz Rīgas teritoriālo attīstību Pilsētvide M16 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli Download file
Iedzīvotāju mājokļu apstākļi, pieprasījums pēc mājokļiem un teritorijām to attīstībai Pilsētvide, Sociālie procesi M16 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli Download file
Degradēto teritoriju izpēte Rīgas pilsētā Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A