Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Par bibliotēku vēsturi Izglītība, Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Rīgas pastāvīgo iedzīvotāju attieksme pret Rīgas muzeju piedāvājumu un apmeklēšanas iespējām Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība Download file
Vieglo automobiļu optimāls stāvvietu izvietojums un izveidojums Dzirnavu ielas posmā no E.Upīša ielas līdz Kr.Valdemāra ielai Infrastruktūra M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Pārdaugavas teritorijas transporta sistēmas attīstības iespējas Infrastruktūra M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Transporta sastrēgumu monitoringa metodoloģijas izstrāde plūsmu uzlabošanai pilsētā Infrastruktūra M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta Download file
Rīgas domes Satiksmes vadības centra videonovērošanas apakšsistēmas tālākas attīstības koncepcija Infrastruktūra, Pilsētvide M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta Download file
Intermodālā sabiedriskā transporta mezgla sagatavošanas un ieviešanas darbi Infrastruktūra M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Rīgas apbūves aizsardzības un pilsētbūvniecības pieminekļu teritoriju izpēte Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Jaunās Rīgas Domes administratīvās ēkas investīciju finansēšanas modeļa alternatīvu izstrāde un analīze Pilsētas pārvaldība PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Ekspluatācijas izdevumu pētījums Rīgas domes struktūrvienību administratīvajās ēkās Pilsētas pārvaldība PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Rīgas Domes jaunā administratīvā ēka; finansēšanas modelis Pilsētas pārvaldība, Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Publisko-Privāto Partnerattiecību veidošana un ieviešana pilsētas attīstības procesos, Kalnciema ielas koka apbūve Ekonomika, Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas atsevišķu teritoriju apbūves fragmentu izpēte Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Perspektīvā transporta shēma Infrastruktūra PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Transporta infrastruktūras esošās situācijas raksturojums Infrastruktūra PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A