Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Piesārņojuma avotu identifikācija un novērtējums Daugavas lejtecē Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Ekspluatācijas, novērojumu un izpētes urbumu stāvokļa novērtējums Rīgas pilsētas teritorijā Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide Download file
Rīgas līča Vecāku piekrastes peldūdens piesārņojuma avotu noteikšana un rekomendācijas tā novēršanai Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Rīgas apstādījumu monitorings pēc augsnes un lapu analīzēm Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Vides piesārņojuma izpēte bijušajā Rīgas pilsētas izgāztuvē „Kleisti” Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Sanācijas projekta izstrāde Deglava ielas izgāztuvei Rīgā Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Ar Daugavu saistīto Rīgas pilsētas ūdensteču – Buļļupes, Audupes, Mīlgrāvja, Hapaka grāvja, Zunda kanāla – apsekojums, ekoloģiskā stāvokļa un ietekmes uz Daugavu novērtējums Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide Download file
Ķīšezera un tā sateces baseina vides raksturojums, ezera piesārņojuma avotu identifikācija un ekoloģiskais novērtējums Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide Download file
Informatīvās zīmes par peldēšanās aizliegumu izgatavošana Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Riga City Marketing Strategy: Tactical Recommendations to Consider (projekta BaltMet Inno ietvaros) Vispārīgi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Tiešais mārketings. Ieteikumi Rīgas pilsētas ārējā mārketinga pasākumu plāna izstrādei (projekta BaltMet Inno ietvaros) Vispārīgi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Towards a Coordinated Investment Strategy for Riga, Tallinn and Vilnius (projekta BaltMet Invest ietvaros) Finanses PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Rīgas pilsētas tēla un mārketinga stratēģijas izstrāde Finanses, Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta

Lapas

A A A
teksta versija
A A A