Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Administratīvās komisijas, apakškomisijas darba analīze Sociālie procesi, Vispārīgi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Veikt regulāru, analītisku darbību par vardarbības faktoriem skolās un pasākumiem to novēršanā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Pārbaudīt un analizēt korekcijas klašu darbu Rīgā. Sociālie procesi, Vispārīgi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Pētīt bērnu kustības „Bērns palīdz bērnam, bērns aizsargā bērnu” norisi Rīgas skolās. Iedzīvotāji, Sociālie procesi M6 Ģimeniska sabiedrība
Rīgas skolu sociālo pedagogu darba problēmu analīze un priekšlikumu izpēte. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Veikt pētījumus sakarā ar konferences organizēšanu „Sadarbība bērnu pienākumu un tiesību nodrošināšanā” Rīgas skolās. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt bērnu veselības stāvokli skolās Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt skolu psihologu un sociālo pedagogu lomu bērnu un jauniešu agresijas mazināšanā. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Analizēt un izveidot aptaujas materiālus „Kā tu jūties skolā?” un „Kā es jūtos ģimenē?” Sociālie procesi M6 Ģimeniska sabiedrība
Veikta aptauja „Kādas ir tavas domas par obligātās vidējās izglītības ieviešanu Latvijā” – anketu apkopošana un analīze. Sociālie procesi, Vispārīgi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Apkopot un analizēt materiālus par bērnu nodarbinātību un datoratkarību. Iedzīvotāji, Sociālie procesi M5 Veselīga un aktīva sabiedrība
Sarežģītāko lietu un sagatavotu procesuālo dokumentu apkopošana un analīzes veikšana. Sociālie procesi, Vispārīgi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Pastāvīgi pētīt, analizēt Rīgas raj. (priekšpils.) skolu Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdēs izvirzītās aktuālākās problēmas skolās u.c. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta organizētā semināra „Sociālā pedagoga un sociālā darbinieka loma skolas un ģimeņu problēmu risināšanā un rezultātu analīze. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Analizēt starpinstitucionālās darbības nepilnības starp tiesību aizsargājošām organizācijām, izvērtēt priekšlikumus tās uzlabošanai (noorganizēt semināru par šo tēmu). Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība

Lapas

A A A
teksta versija
A A A