Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Datu bāzes izveidošana par pašvaldības apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu par pēdējiem 5 gadiem (pa apsaimniekošanas sabiedrībām) un datu analīze ar esošās vidējās ēku energoefektivitātes noteikšanu (kWh/m² gadā) Vide, Vispārīgi M14 Tīra un zaļa pilsētvide Download file
Vēsturisks pētījums par Rīgas pilsētas ģerboņu un karogu un ar tiem saistītās simbolikas un atribūtikas izmantošanu Rīgā projekta „Rīgas pilsētas mārketinga stratēģija” ietvaros Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Apkopot ziņas par skolēniem, kuri atkārtoti vienā klasē mācījušies vairāk par diviem gadiem, pētīt nesekmīgo bērnu skaita palielināšanos Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Izveidot Latgales priekšpilsētā NVO ar skolām, sociālo dienestu, valsts un pašvaldības policija bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Uzsākt pētīt un analizēt suicīdu skaita palielināšanos bērnu un jauniešu vidū Rīgā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Kavējumu analīze Rīgas skolās Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Uzsākt analizēt situāciju Rīgas skolās par sociālo pedagogu un klašu audzinātāju sadarbības efektivitāti un apkopot rezultātus. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Pētīt agresivitātes cēloņus, izpausmes skolnieku un skolotāju vidū. Novērtēt situāciju. Izteikt priekšlikumus tās novēršanai. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Sadarbībā ar skolu sociālajiem pedagogiem veikt izpētes darbu par iemesliem, kāpēc skolēni, kuru vecāki ir ārzemes, neapmeklē skolu. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Veikt aptauju bērnu vecāku, skolu BTAK aktīvistu vidū par ģimenes sadarbību ar klases audzinātājiem – analīze. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt un apkopot pētījuma rezultātus par „Pusaudžu sociālā diferenciācija skolās” Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Sagatavot analītisko materiālu RBTAK sēdei par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšanai ar dzīvojamo platību. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas bērnu aizsardzības centrs kopā ar citām institūcijām veic darba analīzi par sociālo jautājumu risināšanu Rīgas pilsētā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Apkopot un analizēt vasaras darba un atpūtas nometņu darba rezultātus Rīgas rajonos/ pr-tās un izteikt priekšlikumus darba uzlabošanai. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas Centra rajona bērnu tiesību aizsardzības sistēma Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība

Lapas

A A A
teksta versija
A A A