Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Uzsākt pētīt un analizēt suicīdu skaita palielināšanos bērnu un jauniešu vidū Rīgā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Kavējumu analīze Rīgas skolās Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Uzsākt analizēt situāciju Rīgas skolās par sociālo pedagogu un klašu audzinātāju sadarbības efektivitāti un apkopot rezultātus. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Pētīt agresivitātes cēloņus, izpausmes skolnieku un skolotāju vidū. Novērtēt situāciju. Izteikt priekšlikumus tās novēršanai. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Sadarbībā ar skolu sociālajiem pedagogiem veikt izpētes darbu par iemesliem, kāpēc skolēni, kuru vecāki ir ārzemes, neapmeklē skolu. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Veikt aptauju bērnu vecāku, skolu BTAK aktīvistu vidū par ģimenes sadarbību ar klases audzinātājiem – analīze. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt un apkopot pētījuma rezultātus par „Pusaudžu sociālā diferenciācija skolās” Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Izzināt skolu direktoru un skolēnu viedokli par Valsts Centralizēto eksāmenu norisi. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Sagatavot analītisko materiālu RBTAK sēdei par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšanai ar dzīvojamo platību. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas bērnu aizsardzības centrs kopā ar citām institūcijām veic darba analīzi par sociālo jautājumu risināšanu Rīgas pilsētā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Apkopot un analizēt vasaras darba un atpūtas nometņu darba rezultātus Rīgas rajonos/ pr-tās un izteikt priekšlikumus darba uzlabošanai. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas Centra rajona bērnu tiesību aizsardzības sistēma Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Akcija par „Skolēnu nesekmības problēmas vispārizglītojošās skolās: iemesli, sekas, risinājumi – iegūto datu analīze. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centra „uzticības tālruņa” zvanu analīze un priekšlikumi darba uzlabošanai. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas domes Bērnu tiesības aizsardzības komisijas darba sēžu satura kvalitatīva darba analīze, izpēte darba uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzība Rīgā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība

Lapas

A A A
teksta versija
A A A