Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu finansējuma risinājumu analīze un izvērtējums Sociālie procesi PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Līgums par konsultāciju pakalpojumiem Sociālie procesi, Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Atzinums par Rīgas pilsētas mārketinga aktivitātēm, Rīgas domes izstrādātajiem pilsētas plānošanas dokumentiem un Rīgas pilsētas mārketinga stratēģijas izveidi (projekta BaltMet Inno ietvaros) Ekonomika PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Rīgas pilsēta un zināšanu ekonomika. Pārskats par Rīgas un tās reģiona pašreizējo situāciju inovāciju jomā un tās kā inovatīva reģiona attīstības perspektīvām nākotnē (projekta BaltMet Inno ietvaros) Ekonomika, Vispārīgi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
Piesārņojuma avotu identifikācija un novērtējums Daugavas lejtecē Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide Download file
„Tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrāde atkritumu izgāztuves Bukaišu ielā sanācijas projektam”, tehniski – ekonomiskais pamatojums un skiču projekts Vide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Lasītāju viedoklis par Rīgas publisko bibliotēku bibliotekāra darba jēgu, saturu un kvalitāti, kāds ir viņu uzskats par bibliotekāra prestižu un ko par šiem jautājumiem domā paši bibliotekāri Izglītība, Pilsētas pārvaldība PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Rīgas peldvietu un aktīvās atpūtas zonu labiekārtošanas koncepcija 2007-2009. gadam Sociālie procesi, Vide, Vispārīgi M9 Informēta sabiedrība
Esošās situācijas izpēte un analīze par vizuālās simbolikas izmantošanu un grafiskajām izpausmēm Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībās un institūcijās projekta „Rīgas pilsētas mārketinga stratēģija” ietvaros Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Esošās situācijas izpēte un analīze par dažādu logotipu un saukļu izmantošanu, kuros tiek lietots vārds „Rīga” un „Rīgas pilsēta”, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību darbībā projekta „Rīgas pilsētas mārketinga stratēģija” ietvaros Ekonomika, Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Projekta ”Experience Design in City Tourism” ietvaros tika veiktas 5,000 tūristu aptaujas, kuras tiks analizētas un dos iespēju paraudzīties uz pilsētu apmeklējumu no tūristu pozīcijas Sociālie procesi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
„Kruīza kuģu pasažieru plūsma Rīgas pilsētā 2007. gadā” Sociālie procesi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Tūrisma mārketinga pētījums „Rīga tūristu skatījumā” Sociālie procesi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Izzināt vardarbību masu saziņas līdzekļos un tās ietekmi uz bērniem. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Datu bāzes izveidošana par pašvaldības apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu par pēdējiem 5 gadiem (pa apsaimniekošanas sabiedrībām) un datu analīze ar esošās vidējās ēku energoefektivitātes noteikšanu (kWh/m² gadā) Vide, Vispārīgi M14 Tīra un zaļa pilsētvide Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A