Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Anniņmuižas bulvāra un Anniņmuižas ielas savienojuma posmā no Jūrmalas gatves līdz Jūrkalnes ielai priekšizpētes projekts Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Atkritumu izgāztuves Bukaišu ielā risku novērtējums Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Renovējamo piestātņu, mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, apsekošana un izpēte Juglas kanālā Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Rīgas pilsētas ūdensapgādes urbumu, monitoringa, novērojumu, ģeoloģiskās kartēšanas urbumu, piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu vienotas datu bāzes izveide Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti Download file
Daugavas akvatorijas izpēte divu peldvietu izveidošanai Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Buļļupes akvatorijas ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Vecdaugavas akvatorijas ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Rīgas Sociālā dienesta klientu – transporta pakalpojumu samaksas saņēmēju (personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu) aptauja Satiksme un transports, Sociālie procesi M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Ikgadējā „Klientu apmierinātības anketa” Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Aptauja „ Kā jūties skolā?” Rīgas vispārizglītojošo skolu 7.klašu skolēniem Izglītība PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība
Aptaujas anketas sagatavošana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par dzīves kvalitāti Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas domes atbalsta nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nodrošina Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas autentiskuma saglabāšanu un ēkas statusam un kultūrvēsturiskajai vērtībai atbilstošu ēku renovāciju un restaurāciju, efektivitātes novērtēj Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Metodikas izstrāde ekspertu kvalitatīvajam novērtējumam par veiktajiem apbūves pārveidojumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2013.gada publiskais pārskats Gada pārskati M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2012.gada publiskais pārskats Gada pārskati M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A