Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Working4Talent Human Capital and Innovation. Ziņojums Ekonomika M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika Download file
Working4Talent Human Capital and Innovation. Report Ekonomika Download file
Pētījuma „Eiropas Komisijas iniciatīvas JESSICA ieviešanas iespēju Rīgas domes pilsētvides attīstības un atjaunošanas projektu īstenošanai izvērtēšana” gala ziņojums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Ziņojums „Par graustiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Sarkandaugavas upes vecās gultnes daļas teritorijas ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas potenciāla novērtējums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Grunts un gruntsūdens kvalitātes izpētes un kompleksas ģeotehniskās izpētes izstrāde Skanstes apkaimē Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra daļā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Gājēju un velosatiksmes plūsmu novērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas un citu lielāko pilsētu tēls Latvijas iedzīvotāju skatījumā Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīgas pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujas (marts, maijs, septembris, decembris) 2013 Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” esošo un piekrītošo brīvo zemesgabalu attīstības projektu izstrādāšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Datu vākšana un analīze par 2010. gadā renovētās 21 skolas, kas līdzfinansētas no VARAM pārvaldītā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), siltumpatēriņa izmaiņām, kā arī citām pašvaldības izglītības iestādēm Infrastruktūra M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Datu vākšana un analīze par 13 renovētām daudzdzīvokļu mājām 2012.gadā, to siltumpatēriņa izmaiņām Infrastruktūra M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Laivinieku ielas no Jaunciema gatves līdz Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi un satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga – Skulte izbūves skiču projekts Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta

Lapas

A A A
teksta versija
A A A