Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Ziņojums „Par graustiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Sarkandaugavas upes vecās gultnes daļas teritorijas ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas potenciāla novērtējums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Grunts un gruntsūdens kvalitātes izpētes un kompleksas ģeotehniskās izpētes izstrāde Skanstes apkaimē Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra daļā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Gājēju un velosatiksmes plūsmu novērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas un citu lielāko pilsētu tēls Latvijas iedzīvotāju skatījumā Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīgas pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujas (marts, maijs, septembris, decembris) 2013 Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” esošo un piekrītošo brīvo zemesgabalu attīstības projektu izstrādāšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Datu vākšana un analīze par 2010. gadā renovētās 21 skolas, kas līdzfinansētas no VARAM pārvaldītā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), siltumpatēriņa izmaiņām, kā arī citām pašvaldības izglītības iestādēm Infrastruktūra M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Datu vākšana un analīze par 13 renovētām daudzdzīvokļu mājām 2012.gadā, to siltumpatēriņa izmaiņām Infrastruktūra M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Laivinieku ielas no Jaunciema gatves līdz Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi un satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga – Skulte izbūves skiču projekts Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Anniņmuižas bulvāra un Anniņmuižas ielas savienojuma posmā no Jūrmalas gatves līdz Jūrkalnes ielai priekšizpētes projekts Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Atkritumu izgāztuves Bukaišu ielā risku novērtējums Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Renovējamo piestātņu, mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, apsekošana un izpēte Juglas kanālā Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Rīgas pilsētas ūdensapgādes urbumu, monitoringa, novērojumu, ģeoloģiskās kartēšanas urbumu, piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu vienotas datu bāzes izveide Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A