Vides pieejamības novērtējums pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējās institūcijās

A A A
teksta versija
A A A