Veikta aptauja „Kādas ir tavas domas par obligātās vidējās izglītības ieviešanu Latvijā” – anketu apkopošana un analīze.

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
RBTAC Ziemeļu rajona bērnu tiesība aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Lilija Treija un galvenā speciāliste Diāna Kravale
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A