Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no vardarbības cietušām pilngadīgām personām klientu apmierinātības aptauja

A A A
teksta versija
A A A