SIA „Dezinfekcijas stacija” klientu anketēšana ar mērķi - apzināt naktspatversmes pakalpojuma saņēmēju problēmas un vajadzības, viedokli par naktspatversmes pakalpojuma kvalitāti

A A A
teksta versija
A A A