Satiksmes plūsmu izpētes un modelēšanas projekts Brīvības gatves posmam no G.Zemgala gatves līdz Krustabaznīcas ielai. Scenāriju analīze un rekomendācijas. 1. sējums

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA "Solvers"
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Mērķis nosaukums: 
M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
A A A
teksta versija
A A A