Sarežģītāko lietu un sagatavotu procesuālo dokumentu apkopošana un analīzes veikšana.

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
RBTAC Kontroles un uzraudzības sektora vadītāja Poļina Hohrina, Kontroles un uzraudzības sektora galvenā speciāliste Sarmīte Līduma
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A