Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu_3.posms

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA "Socioloģisko pētījumu centrs"
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Materiālu pieejas vieta: 
Mērķis: 
M5 Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
M5 Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A