„Rīgas pilsētas tēls Latvijas iedzīvotāju skatījumā”

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
Mērķis nosaukums: 
PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
A A A
teksta versija
A A A