Rīgas pilsētas pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

A A A
teksta versija
A A A