Rīgas pilsētas pašvaldības 2005. gada publiskais pārskats

A A A
teksta versija
A A A