Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pakalpojuma saņēmēju apmierinātības ar pakalpojumu aptauja, 2015

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
A A A
teksta versija
A A A