Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2012.gada publiskais pārskats

A A A
teksta versija
A A A