Rīgas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem Rīgas domes interesējošiem jautājumiem rezultāti. 2011.gada augusts

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Mērķis nosaukums: 
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
A A A
teksta versija
A A A