Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību. Rīgas iedzīvotāju aptauja, 2013.gada jūlījs-augusts

A A A
teksta versija
A A A