Rīgas domei sagatavot priekšlikumus par otrgadniecības novērtēšanu skolās (izpēte).