Rīgas apbūves aizsardzības un pilsētbūvniecības pieminekļu teritoriju izpēte

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Mērķis nosaukums: 
PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
A A A
teksta versija
A A A