Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Nodibinājums "Vides risinājumu institūts"
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm