Potenciāla izvērtējums industriālo parku attīstībai. Spilves industruālais parks.

A A A
teksta versija
A A A