Pilnīgi vai daļēji sagruvušo, nonākušo tādā stāvoklī, ka tās ir bīstamas sabiedriskajai drošībai vai bojā ainavu, dzīvojamo māju saraksta analīze un māju apsekošana

A A A
teksta versija
A A A