Pētniecības darbu analīze Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām