Par Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2006./2016.g. izpildi

A A A
teksta versija
A A A