Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA "KRIPTO"
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība