Esošās situācijas izpēte un analīze par dažādu logotipu un saukļu izmantošanu, kuros tiek lietots vārds „Rīga” un „Rīgas pilsēta”, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību darbībā projekta „Rīgas pilsētas mārketinga stratēģija” ietvaros

A A A
teksta versija
A A A